Cách xác định Hyperfocal Distance trong chụp ảnh phong cảnh

Cách xác định Hyperfocal Distance trong chụp ảnh phong cảnh

Cách xác định Hyperfocal Distance trong chụp ảnh phong cảnh

Khi chụp phong cảnh, nhiều trong số chúng ta có thói quen chỉnh khoảng cách trên ống kính đến vô cực. Thực ra đây không phải là cách lấy nét tối ưu nhất cho ảnh chụp cần độ nét sâu.
Khi chụp phong cảnh, nhiều trong số chúng ta có thói quen chỉnh khoảng cách trên ống kính đến vô cực. Thực ra đây không phải là cách lấy nét tối ưu nhất cho ảnh chụp cần độ nét sâu.

Chiều sâu ảnh trường đạt ở cực đại khi ống kính được thiết lập ở vị trí Hyperfocal Distance. Ảnh minh họa sẽ cho thấy rõ hơn về Hyperfocal Distance.

Làm thế nào để xác định Hyperfocal Distance? Đây là bảng tính Hyperfocal Distance.

Resigzed Image Click this bar to view the full image.

Bước 1: Đầu tiên là xác định tiêu cư ống kính trên trục ngang [bên dưới].

Bước 2: Xác định khẩu độ đóng của ống kính khi chụp.

Bước 3: Kéo ngang ra để xác định Hyperfocal Distance [HD] cho khẩu độ đó. [Đơn vị dùng trong bảng này là feet]

Ví dụ trong ảnh minh hoạ là cách xác định HD cho ống kính 50mm đóng ở khẩu độ f/16. HD là 17 feet.

Mong là sẽ hữu ích cho những người mới cầm máy.

Visited 449 times, 1 visit(s) today

Bình luận

You may also like...