Tagged: Trần Cao Lĩnh

Sách nhiếp ảnh: Bước đầu vào nhiếp ảnh nghệ thuật, tác giả Nguyễn Cao Đàm

Cuốn sách Bước đầu vào nhiếp ảnh nghệ thuật của tác giả Nguyễn Cao Đàm và Trần Cao Lĩnh được xuất bản vào năm 1967 . Đến nay đã được 49 năm. Và cũng ngót nghét...