Tagged: Tìm hiểu về chế độ 4D focus

Tìm hiểu về chế độ 4D Focus trên sony

Tìm hiểu về chế độ 4D Focus trên sony Sony đang mở ra kỷ nguyên lấy nét tự động mới. Đến nay tính năng lấy nét tự động thông thường mới chỉ giải quyết...