Tagged: máy bay mô hình quay 4k

Máy bay mới Snap drone, An toàn, dễ tháo lắp, quay 4K, bay từ 20p đến 1 tiếng

Máy bay mới Snap drone, An toàn, dễ tháo lắp, quay 4K, bay từ 20p đến 1 tiếng Các flycam – drone hiện nay có 3 vấn đề là: nếu nó nhỏ gọn thì...