Tagged: Kỹ thuật chụp ảnh macro

2 bài viết nói về chụp ảnh macro và những kinh nghiệm tích lũy

2 bài viết nói về chụp ảnh macro và những kinh nghiệm tích lũy. Chụp ảnh macro được hiểu là chụp ảnh phóng đại , chụp những thứ có trong thế giới nhỏ bé,...