Tagged: chụp sản phẩm với đèn flash

Điều Chỉnh Thời Lượng Đèn Flash để Chụp sản phẩm

Cường độ ánh sáng của đèn flash Canon Speedlite được điều chỉnh bằng thời lượng flash, do đó chúng ta cũng có thể gọi đèn flash mạnh là đèn flash lâu, và đèn flash...