Tagged: bù phơi sáng

Tìm hiểu về Phơi sáng và Bù phơi sáng trong nhiếp ảnh

Bài viết sau đây sẽ giúp bạn hiểu về kỹ thuật Phơi sáng và bù phơi sáng trong nhiếp ảnh, một kỹ thuật cơ bản nhưng quan trọng để tấm ảnh của bạn chụp...