Xem bộ ảnh Thế Giới Bị Bẻ Cong cực kỳ ấn tượng của Aydın Büyüktaş

Những bức ảnh phong cảnh “hại não” dưới đây được tạo ra nhờ kỹ thuật ghép ảnh. Nếu bạn đã xem phim Inception thì hẳn đã từng thấy cảnh thế giới phẳng bị bẻ cong 1 góc 90 độ. Tương tự vậy, Adyn đã dùng Drone chụp khoảng 10 đến 30 ảnh khác nhau tại góc đặc biệt và ghép lại để tạo nên các bức ảnh ấn tượng. Trước khi đi chụp, anh đã dành ra 2 tháng để khảo sát địa hình thông qua Google Earth. Sau khi đã nắm được vị trí, nội dung cần chụp, anh bỏ ra một tháng để đi thực địa.

Mời các bạn xem qua những tác phẩm ẩn tượng của Adyn:

Flatland Lanscape - Camera.tinhte.vn 2.jpgFlatland Lanscape - Camera.tinhte.vn 3.jpg

Flatland Lanscape - Camera.tinhte.vn 9.jpgFlatland Lanscape - Camera.tinhte.vn 10.jpgFlatland Lanscape - Camera.tinhte.vn 20.jpgFlatland Lanscape - Camera.tinhte.vn 21.jpgFlatland Lanscape - Camera.tinhte.vn 22.jpgFlatland Lanscape - Camera.tinhte.vn 17.jpgFlatland Lanscape - Camera.tinhte.vn 18.jpgFlatland Lanscape - Camera.tinhte.vn 19.jpgFlatland Lanscape - Camera.tinhte.vn 1.jpgFlatland Lanscape - Camera.tinhte.vn 4.jpgFlatland Lanscape - Camera.tinhte.vn 5.jpgFlatland Lanscape - Camera.tinhte.vn 6.jpgFlatland Lanscape - Camera.tinhte.vn 7.jpgFlatland Lanscape - Camera.tinhte.vn 8.jpgFlatland Lanscape - Camera.tinhte.vn 11.jpgFlatland Lanscape - Camera.tinhte.vn 12.jpgFlatland Lanscape - Camera.tinhte.vn 13.jpgFlatland Lanscape - Camera.tinhte.vn 14.jpgFlatland Lanscape - Camera.tinhte.vn 15.jpgFlatland Lanscape - Camera.tinhte.vn 16.jpg
Theo Petapixel
Visited 179 times, 1 visit(s) today

Bình luận

You may also like...