Thiết bị CamFi – phụ kiện truyền từ DSLR về iPad, Phone, PC và AndroiD-TiVi