Sony α99 II sắp ra mắt với cảm biến 42MP, 499 điểm lấy nét

You may also like...