Càng save ảnh nhiều lần thì chất lượng càng giảm

Hầu hết những bức ảnh trên Internet mà chúng ta thấy hàng ngày đều phải trải qua quá trình xử lý, nén và lưu. Mỗi quá trình như vậy đều có ảnh hưởng đến chất lượng hình. Mặc dù các công nghệ hiện đại đã hạn chế phần nào sự suy giảm nói trên nhưng cũng không bao giờ có thể đạt được 100%.  Chúng được gọi là “suy giảm thế hệ” (general-loss).

Lưu đi lưu lại một bức hình có làm giảm chất lượng?

Với việc lưu đi lưu lại 1-2 lần thông thường, sự suy giảm chất lượng có thể không được thấy rõ, nhưng bạn sẽ hiểu hơn về nó nếu xem quá trình lưu đi lưu lại 500 lần sau.

Quá trình này được ghi lại bởi người dùng YouTube có tên Jon Sneyers. Anh đã sử dụng một đoạn script để thực hiện việc này và ghi lại qua video.

Lưu đi lưu lại một bức hình có làm giảm chất lượng?

Ảnh gốc, có thể thấy dù ở những định dạng khác nhau nhưng chúng hiển thị đều khá giống nhau.

Lưu đi lưu lại một bức hình có làm giảm chất lượng?

Khi lưu đi lưu lại, chất lượng ảnh sẽ thể hiện rõ rệt.

Lưu đi lưu lại một bức hình có làm giảm chất lượng? 

Sau khi lưu 500 lần, ảnh FLIP không bị ảnh hưởng nhiều, trong khi WebP gần như hỏng.

Việc này được thử nghiệm trên 4 định dạng là FLIP, WebP, BPG và JPEG. Đây là những định dạng khá phổ biến với chất lượng cũng khác nhau, trong đó JPEG là định dạng phổ thông nhất với chất lượng ở mức trung bình, còn FLIP là định dạng gần như nguyên gốc, đồng nghĩa với dung lượng cũng cao nhất, trái ngược với WebP có chất lượng thấp.

Theo techz.vn

Visited 993 times, 1 visit(s) today

Bình luận

You may also like...