Tagged: Giải thưởng nhiếp ảnh

Giải nhiếp ảnh iPhone (phần 3): không thấy Việt Nam mình đâu…

Xem thêm các phần 1 và 2: Giải nhiếp ảnh iPhone – quá nhiều Trung Quốc (phần 1) Giải nhiếp ảnh iPhone (phần 2): đẹp như tranh và hơn cả tranh Hạng mục Con...

Nhiếp ảnh gia Việt Nam có nhiều ảnh xuất sắc tại giải ảnh quốc tế

Tại giải ảnh quốc tế – “Nhiếp ảnh gia Môi trường của Năm”, nhiều tác phẩm của nhiếp ảnh gia Việt Nam đã lọt vào top xuất sắc nhất, được tham gia trưng bày...