Tagged: white balance là gì

Cân bằng trắng trong nhiếp ảnh: Chỉnh thế nào cho đúng? 1

Làm sao chỉnh đúng cân bằng trắng white balance trong nhiếp ảnh ?

Bài viết sẽ cho bạn một số khái niệm cơ bản nhất về cách thức làm việc của chế độ cân bằng trắng, và hướng dẫn bạn cách thiết lập WB sao cho hiệu...