Tagged: Voigtlander Heliar 75mm f/1.8

Trên tay ống kính Voigtlander Nokton 50mm f1.5 aspherical

Chiếc ống Voigtlander Nokton 50mm xuất hiện lần đầu tiên vào những năm 50 của thế kỷ trước và khá được ưa chuộng, tại ebay vẫn còn đấu giá những phiên bản cũ. Mới...