Tagged: Voigtlander 15 mm f4.5

Voigtlander 15 mm f4.5 – Giải pháp góc siêu rộng hiệu quả

Voigtlander 15 mm f4.5 – Giải pháp góc siêu rộng hiệu quả Hôm nay em lại giới thiệu đến mọi người 1 ống kính khác đến từ thương hiệu Voigtlander, một ống kính dành...