Tagged: Voigtländer 10mm F5.6 Hyper-Wide-Heliar

Voilander công bố 3 ống kính góc rộng đầu tiên dùng ngàm E-mount

Voigtländer vừa công bố ba ống kính đầu tiên dùng ngàm E-mount là 10mm F5.6 Hyper-Wide-Heliar, 12mm F5.6 Ultra-Wide-Heliar, và 15mm F4.5 Super-Wide-Heliar. Cả ba ống kính góc rộng mới đều tương thích với...