Tagged: vianhiepanh

Đánh giá trải nghiệm ống kính Carl Zeiss Milvus 85mm cho Nikon. Ngàm ZF.2

Lúc Zeiss vừa announce cái dòng Milvus mới, mình đã pre-order cái 85mm cho Nikon và em nó đã về từ ngày 22 tháng 10. Nhưng do công tác xa nhà, sáng hôm này,...