Tagged: Tương lai máy ảnh nikon

Chủ tịch nikon nói hãng sẽ phục hồi với dòng máy ảnh mirroless

Tuần trước, tờ Nikkan Kogyo Shimbun của Nhật đã đăng bài phỏng vấn ông Kazuo Ushida – Chủ tịch Nikon, về hướng đi trong tương lai của hãng này. Chủ tịch hãng Nikon – ông Kazuo Ushida...