Tagged: trao đổi về nhiếp ảnh

Bài học về chụp ảnh của Raghubir Singh – ta phải là một phần của bức ảnh

Raghubir Singh sinh năm 1942 tại Jaipur trong gia đình thuộc dòng dõi quý tộc Rajput. Thời còn đi học, ông phát hiện ra quyển Beautiful Jaipur – một quyển sách ảnh của Cartier...