Tagged: Trải nghiệm ống kính Nikon 10.5mm f/2.8 DX Fisheye

Tìm hiểu về ống kính Nikon 10.5mm f/2.8 DX Fisheye và ảnh chụp của nó

Nikon 10.5mm f/2.8 DX Fisheye là một bổ sung quan trọng vào dòng ống kính Nikkor DX: ống kính mắt cá đầu tiên được thiết kế đặc biệt cho nghệ thuật nhiếp ảnh dùng...