Tagged: trải nghiệm ống kính EF50mm f/1.8 STM

Đánh giá trải nghiệm ống kính EF50mm f/1.8 STM, sự mượt mà tinh tế

Canon ra mắt ống kính EF50mm f/1.8 STM, một mẫu ống kính làm mới của ống kính EF50mm f/1.8 II, ống kính thay đổi được, bán chạy mà người dùng EOS có khả năng...