Tagged: Trải nghiệm chân máy Manfrotto Befree

Trải nghiệm chân máy Manfrotto Befree, nhẹ nhàng tự do phóng khoáng

Nhân apham có chuyến đi chụp ảnh sáng tác ở Srilanka, nhu cầu cần 1 chân máy gọn nhẹ, dễ mang vác nhưng chắc chắn và đa dụng là rất quan trọng vì chuyến...