Tagged: Tokina 100 macro AT-X Pro

Cảm nhận ống kính Tokina 100 macro AT-X Pro

Tokina 100 macro AT-X Pro Do công việc của tui phải chụp sản phẩm và thức ăn nhiều nên trên máy lúc nào cũng cắm mấy cái lens macro. Trong 5 lens macro ở...