Tagged: tìm hiểu sensor máy ảnh

Tìm hiểu Cảm biến đo sáng đa lớp (Intelligent Focus, Color, Luminance)

iFCL là cảm biến đo sáng đa lớp 63 vùng được giới thiệu lần đầu trong máy ảnh Canon EOS 7D. iFCL viết tắt chữ Intelligent Focus, Color, Luminance. Ngụ ý cảm biến đo...