Tagged: Tâm sự nhiếp ảnh

Không chịu chụp thì 30 năm sau không có quà

Theo gương Đỗ Phước Tiến, tôi cũng xin kể một chuyện. Tháng 6 hay 7, 1982 tôi ở Lebanon để thực hiện một bộ phim tài liệu. Quốc gia này đang trải qua 1...

Bài học về chụp ảnh của Raghubir Singh – ta phải là một phần của bức ảnh

Raghubir Singh sinh năm 1942 tại Jaipur trong gia đình thuộc dòng dõi quý tộc Rajput. Thời còn đi học, ông phát hiện ra quyển Beautiful Jaipur – một quyển sách ảnh của Cartier...