Tagged: Sử dụng VSCO Cam

[Ảnh điện thoại] Sử dụng VSCO Cam chỉnh sửa ảnh hiệu quả trên điện thoại

VSCO Cam (VC) luôn là một trong những chương trình yêu thích của mình. VC có rất nhiều bộ lọc ảnh (cả miễm phí lẫn tính phí), bạn tha hồ tinh chỉnh những bức...