Tagged: Sony RX1R II: máy ảnh full-frame đầu tiên có bộ lọc răng cưa chủ động