Tagged: snapshot aesthetic

Chụp ảnh Snapshot là gì?

Lee Friedlander. New York City, 1966 ​ Snapshot là một bức ảnh chụp vội, một bức ảnh được chụp nhanh, không nhằm mục đích nghệ thuật hay báo chí. Ảnh snapshot thường được xem...