Tagged: Sigma 20mm f/1.4 DG Art

Sigma chuẩn bị công bố dòng Sigma Art 20mm f/1.4 DG HSM

Trang web tiếng Nhật Digicame-info.com vừa rò rỉ một ống kính Sigma dòng Art mới. Sigma đang muốn đưa thêm ống kính20mm f/1.4 DG Art vào seri dòng Art nổi tiếng của mình. Sau...