Tagged: sách học sử dụng sony a6000

Hướng dẫn sử dụng máy ảnh Sony A6000 , các chức năng của máy

Hướng dẫn sử dụng máy ảnh Sony A6000 , các chức năng của máy Vòng xoay điều khiển và các nút thường dùng khi quay/chụp lấy nét tự động (AF). Ra lệnh cho máy...