Tagged: phantom

DJI Phantom 3 – Sự chuyên nghiệp không chỉ dành cho “dân chơi”

Các thiết bị cân bằng khi quay phim trên mặt đất & không trung – giúp tạo những khung hình đẹp mỹ mãn, những cảnh quay, góc nhìn tuyệt diệu mà bạn sẽ không...