Tagged: ống kính Sony 35mm

Đánh giá chi tiết ống kính Sony 35mm Sigma 30mm f1.4 và Sigma 30mm f2.8 về màu sắc và chất ảnh

Trong số những ống kính dành cho ngàm E (crop APS-C) của Sony hiện nay, có 3 ống kính cho góc nhìn 50mm tiêu chuẩn phổ thông: Sony E 35mm f/1.8 OSS, Sigma 30mm f/1.4...