Tagged: ống kính kit

Bạn nghĩ về ống kính Kit của máy ảnh như thế nào ?

Bạn nghĩ về ống kính Kit của máy ảnh như thế nào ? Ống kit vốn được bán kèm theo thân máy tuy có giá rẻ nhưng những giá trị mà nó mang lại...