Tagged: Ống kính fix 50mm là ống kính tiện lợi nhất

Hãy chọn mua ống kính Fix 50mm khi bạn chưa có

​ Các bạn mới chụp ảnh thường dùng ống Kit, và chiếc ống tiếp theo nên dùng là ống tiêu cự 50mm. Chuyện không mới với nhiều người nhưng mới với các bạn bắt...