Tagged: Ống kính Canon EF 40-800mm

Canon EF 40-800mm f4.5-5.6 - Siêu zoom cực dị

Ống kính Canon EF 40-800mm f4.5-5.6 – Siêu zoom cực dị

Sau ống siêu zoom với tiêu cự cực độc 28-560mm f2.8-5.6 hay siêu tele 1000mm f5.6 DO IS, mới đây, Canon lại cho ra bản thiết kế của một ống kính siêu zoom cực...