Tagged: ống kính Canon 16-35mm f/2.8L II

So sánh ống kính Canon 16-35mm f/2.8L II và ống kính Tamron 17-35mm f/2.8-4

Bài viết đánh giá so sánh rất chi tiết của  TTach về So sánh ống kính Canon 16-35mm f/2.8L II và ống kính Tamron 17-35mm f/2.8-4 , một loại đống chụp phong cảnh rất cơ...