Tagged: Nơi lưu trữ hình ảnh tốt nhất trên mạng

Năm 2015 trên Flickr: Nhiếp ảnh điện thoại chiếm tỷ lệ cao nhất

Flickr là nơi lưu trữ hình ảnh được nhiều người trên thế giới yêu thích và tin dùng. Thống kê trong năm 2015, cộng đồng chia sẻ ảnh trực tuyến Flickr đạt hơn 115...