Tagged: Nhiếp ảnh và sợ hãi

Đối mặt với nỗi sợ của bạn trong nhiếp ảnh

Dưới đây là một vài ý hay có thể giúp bạn cảm thấy dễ dàng hơn trong việc tiếp cận với một người xa lạ, và ghi nhận lại những khoảnh khắc đáng nhớ...