Tagged: nhiếp ảnh sáng tạo

10 lời khuyên giúp bạn tăng khả năng sáng tạo trong nhiếp ảnh

Sáng tạo là một yếu tố quan trọng trong tất cả các thể loại nghệ thuật trong đó có nhiếp ảnh, việc sáng tạo và ý tưởng sáng tạo sẽ giúp bạn có những...

Tìm hiểu về kiểu sáng tạo của máy ảnh

Bài viết sau của sony sẽ giúp bạn tìm hiểu và sử dụng các kiểu sáng tạo trên máy ảnh , và minh họa ở đây là dòng máy Suny , mời bạn đọc...