Tagged: Nhiếp ảnh không phân biệt tuổi tác

Nữ nhiếp ảnh gia đầu tiên của Nhật Bản vẫn tiếp tục “bấm máy” dù ở tuổi … 101

Nữ nhiếp ảnh gia này có thể được xem là một trong những ví dụ điển hình cho bốn từ ” theo đuổi đam mê”. Tsuneko Sasamoto là nữ nhiếp ảnh gia báo chí...