Tagged: nhiếp ảnh gia nghiệp dư

So sánh cách nhiếp ảnh gia nghiệp dư và chuyên nghiệp quan sát khung cảnh

Bài viết mà Tạp chí nhiếp ảnh giới thiệu “So sánh cách nhiếp ảnh gia nghiệp dư và chuyên nghiệp quan sát khung cảnh” , nói về một nhiếp ảnh gia tên Phillip Homescher...