Tagged: Nhiếp ảnh chân thực

Bộ ảnh “Cấp cứu tuyến xã”

Xin trân trọng giới thiệu một số bộ ảnh nổi bật của các nhiếp ảnh gia Việt Nam đương đại. Trước hết là bộ ảnh Cấp cứu tuyến xã, đoạt giải nhất cuộc thị...