Tagged: nghe chuyên gia nhiếp ảnh nói về Nói về ánh sáng

[​IMG]

Nói về ánh sáng, bố cục và khoảnh khắc cùng nhiếp ảnh gia Paul Rogers

Trong tâm trí của tôi, có ba yếu tố quan trọng của một bức ảnh. Ánh sáng, Bố cục và Khoảnh khắc. Mỗi bức ảnh mà tôi thích đều có những yếu tố này...