Tagged: nâng cấp Filmwave 1.4 cho Phantom 3

DJI vừa nâng cấp Filmwave cho Phantom 3 & inspire 1 ngày 7/9 với nhiều tính năng đáng giá

DJI vừa nâng cấp Filmwave cho Phantom 3 & inspire 1 ngày 7/9 với nhiều tính năng đáng giá Theo đó , bản Update mới cho Filmwave mới nhất là : Phantom 3 Professional...