Tagged: Mới học chụp ảnh

11 vấn đề về lens rời mà người mới chơi cần phải quan tâm

11 vấn đề về lens rời mà người mới chơi cần phải quan tâm | Khi chuyển từ máy compact lên DSLR thì bạn đã bước lên một bậc cao hơn về chất lượng ảnh, nhưng...