Tagged: mirrorless J5

Nikon giới thiệu mirrorless J5 quay phim 4K chụp 20 tấm một giây

Đầu năm nay, Nikon đã ra mắt những mẫu sản phẩm mới của mình. Trong đó có một mẫu Mirrorless nhằm tạo ra sự cạnh tranh với các hãng khác. Đó là Nikon J5....