Tagged: máy ảnh Sony Alpha A5100 là máy ảnh xuất sắc

Trải nghiệm đánh giá Sony Alpha A5100, sự hoàn hảo kế thừa từ Sony Alpha 6000 và NEX-5T

Như các bạn đã biết, Sony ngày cảng nổi lên với những dòng máy ảnh không gương lật xuất sắc, điển hình là Sony A7R mark II , tuy nhiên đó là dòng Fullframe,...