Tagged: Máy ảnh lấy nét nhanh

Video Sony A9 bắt nét “siêu dính” vào mắt người mẫu

Kể cả khi nhân vật làm mẫu quay đầu sang hai bên hoặc cúi xuống, Sony A9 vẫn bám nét “siêu dính” vào con mắt của người này. Trong lĩnh vực sản xuất máy ảnh, Sony...