Tagged: lưu ảnh vào thẻ nhớ

smartphone camera, máy ảnh di động, thư mục DCIM.

Vì sao ảnh của camera luôn được đặt trong thư mục DCIM

DCIM được viết tắt bởi “Digital Camera Images” và thư mục mang tên này được chuẩn hóa bởi đặc tả DCF ra đời năm 2003. Vậy DCF là gì? Về cơ bản, DCF (Design...