Tagged: lens helios 85mm f1.5

Zenit công bố phiên bản mới của ống kính Helios 40-2H 85mm f/1.5

​ Zenit vừa công bố phiên bản mới của ống kính Helios 40-2H 85mm f/1.5. Phiên bản mới này tập trung cải thiện chất lượng quang học, đồng thời cũng thay đổi thiết kế...